2010/Jan/05

ขอให้ปีนี้เหนื่อยน้อยลง ทั้งใจกาย
ของานให้ได้ งานดีๆ เงินดีๆ
ขอให้ได้พบคนที่มี
 ทิฏฐิสามัญญตา (ความเห็นเสมอกัน)
 และ ศีลสามัญญตา (ศีลเสมอกัน)

ขอ..ขอ... คงไม่มากไป 

Comment

Comment:

Tweet


ขอให้พรที่ขอเป็นจริงค่ะ ;)
#1 by byul At 2010-01-05 22:10,